కోర్సులు అందించబడ్డాయి

Yalamarty Pharmacy College

 • D Pharm

 • B Pharm

 • M Pharm

Pharmaceutics

Pharmacology

Pharma analysis

Yalamarty College of Polytechnic

 • EEE

 • Mechanical

 • Civil

Yalamarty Junior College

 • MPC

 • BiPC

 • Defence

Yalamarty College of Education

 • B.Ed

 • D.Ed

 • Telugu Pandith

Yalamarty Institute of Computer Sciences

 • MBA:

Finance

Marketing

HR

admissions-open.jpg

2020-21 విద్యా సంవత్సరానికి ప్రవేశాలు తెరవబడతాయి. Students త్సాహిక విద్యార్థులందరూ నవీకరణలను పొందడానికి మరియు వారి సీట్లను రిజర్వ్ చేయడానికి ఈ ఫారమ్ నింపవచ్చు.

మా పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ మిస్టర్ గోవింద రాజు భారతదేశంలో ప్రవేశాలు మరియు పారిశ్రామిక విస్తరణ గురించి మాట్లాడటం చూడండి పోస్ట్ కోవిడ్ -19
వర్చువల్ క్యాంపస్ టూర్
వారి ఇంటర్మీడియట్ కళాశాలను ఎన్నుకోవడంలో క్యాంపస్ సందర్శన చేయలేని విద్యార్థుల ప్రయోజనం కోసం మేము వర్చువల్ క్యాంపస్ పర్యటనను రికార్డ్ చేసాము.

Upcoming Events

 • Job Mela
  TBD
  Job Mela
  Yalamarty College Of Polytechnic
  The event is postponed due to Covid-19.
  Yalamarty College Of Polytechnic, Yalamarty Nagar, Tarulavada, Anandapuram, Andhra Pradesh 531022, India
  Yalamarty Polytechnic College in collaboration with Vikasa Training and Placement Services (est by Kakinada Collectorate) is coming a with a campus drive in Yalamarty College of Polytechnic, Visakhapatnam for 760 job vacancies. Contact: Govindarajulu - 8498053326
 • Job Mela
  Job Mela
  Yalamarty College Of Polytechnic
  18, సెప్టెం 2019 9:00 AM
  Yalamarty College Of Polytechnic, Yalamarty Nagar, Tarulavada, Anandapuram, Andhra Pradesh 531022, India
  Yalamarty Polytechnic College in collaboration with Vikasa Training and Placement Services (est by Kakinada Collectorate) is coming a with a campus drive in Yalamarty College of Polytechnic, Visakhapatnam for 1650 job vacancies. Contact: Govindarajulu - 8498053326

Notifications

 • D Pharm Admission Notification - Last Date - 19/10/2021 - Click Here

Campus life

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom